Beschikbare cursussen


    Deze cursus bereidt je voor op jouw grote uitdaging als buddy: binnen een kader van empowerment het geloof in eigen kracht en kunnen van je kanszoekende buddy versterken. De online cursus is bedoeld als voorbereiding op de workshops bij ArmenTeKort. Daar krijg je de kans om praktische vaardigheden te oefenen en je een goede basishouding ten opzichte van je kanszoekende buddy eigen te maken.