Sociale Kaart van Antwerpen

Hier willen we je kort laten kennismaken met het landschap van sociale voorzieningen in Antwerpen. Het is nuttig hier als kansbiedende buddy een beeld van te hebben omdat je tijdens je buddyschap ongetwijfeld hulpvragen zal krijgen van jouw buddy die je zo goed mogelijk moet kunnen aanpakken. Je bent zelf geen hulpverlener! De sociale kaart kan je helpen je buddy naar de juiste instantie door te verwijzen.

ArmenTeKort heeft een digitale sociale kaart van Antwerpen samengesteld, toegankelijk via deze link. De kaart is gebaseerd op de gids 'Op straat in Antwerpen' die elk jaar wordt uitgegeven door het CAW. Deze gids is in verschillende levensdomeinen onderverdeeld en geeft de voornaamste organisaties aan die bij in elk domein werkzaam zijn. Ons kennisplatform bevat naast de digitale kaart ook kennisartikels over de verschillende categorieën met extra informatie.

In het filmpje hieronder vatten we nog eens samen hoe en waarom onze digitale sociale kaart tot stand gekomen is.


Laatste wijziging: maandag, 12 december 2016, 17:25