Inleiding

Deze module zoomt in op waarderend onderzoek, een techniek om ondergesneeuwde krachten en talenten bij mensen te ontdekken en versterken. Iedereen verdient het om gewaardeerd te worden voor wie hij of zij is. Onze samenleving focust te vaak op het negatieve en ziet daarbij mensen als een lijst van problemen die om een oplossing vragen. Waarderend onderzoek focust op positieve ervaringen en moedigt mensen aan om opnieuw te dromen en plannen te maken.


Laatste wijziging: maandag, 12 december 2016, 15:30